Minggu, 31 Juli 2011

Huruf Bahasa Jepang

Untuk mengawali dalam belajar B.jepang, hal yang paling utama adalah belajar hurufnya terlebih dahulu. Huruf dalam bahasa jepang ada 3 kelompok di antaranya huruf hiragana, huruf katakana dan huruf kanji. Dan sekarang pembelajaran mengenai Huruf Hiragana :D *Hajimete Kudasai !*

Hiragana   (ひらがな) adalah suatu cara penulisan bahasa jepang dan mewakili sebutan sukukata. pada masa silam, ia juga di kenali sebagai onna de atau "tulisan wanita", dibilang seperti ini di karenakan biasa di gunakan oleh kaum wanita. Kaum laki-laki pada masa itu menulis dengan menggunakan huruf kanji dan katakana. Hiragana mulai di pergunakan secara luas pada abad ke 10 masehi.

dalam menulis huruf hiragana ada yang harus yaitu aturan menulisnya :
 • pertama-tama, susun huruf untuk membentuk kata yang diinginkan (sudah jelas)
 • konsonan tebal di wakili oleh huruf "tsu" kecil contoh : はっきり = (ha)(tsu)(ki)(ri)= hakkiri
 • vokal panjang di tulis dengan menambahkan huruf terkait contoh :
  おかさん = (o)(ka)(a)(sa)(n)= okaa-san
 hiragana ada 3 jenis dalam pemakaian bahasa jepang yaitu :
 1. okurigana
  dibilang sebagai sebuah imbuhan atau tambahan yang melekat pada dalam sebuah kata bahasa jepang, kata yang kita ditempeli oleh okurigana adalah pokok perhatian - kata ini biasanya di tulis denga huruf kanji.
 2. furigana
  adalah petunjuk bagaimna cara membaca suatu kanji. pada umunya, sebuah kanji (atau banyak kanji) memiliki lebih dari satu cara pembacaan
 3. honorific
  semua artikel dalam bahase jepang di tulis dengan menggunkan huruf hiragana. disisi lain, terdapat juga terdapat beberapa honorific (sebutan perorangan) yang di tulis menggunakan hiragana, misalnya -kun, -san, -chan, dan -tan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar